Schoorsteen verwijderen subsidie.

Het verwijderen van uw schoorsteen is indirect een bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. Omdat het behoud van het milieu en het verminderen van uitlaatgassen steeds belangrijker wordt, is ons kabinet gemotiveerd een bijdrage te leveren voor het verwijderen van uw schoorsteen. Hierover leest u meer op deze pagina.

Inhoudsopgave

Schonere lucht door minder rookkanalen.

Het hebben van een schoorsteen wordt vaak gezien als sfeer verhogend. Het ziet er in veel gevallen gezellig en knus uit, zo’n wakkerend vuurtje op een mooie plek in de woon- of leefkamer. Maar in werkelijkheid is de schoorsteen en het gebruik hiervan meer dan alleen dat mooie plaatje.

Rook van houtvuur bevat verschillende schadelijke stoffen, zoals fijnstof, benzeen, koolstofmonoxide en koolwaterstoffen (PAK’s). Hoe minder vuur er wordt gestookt, hoe minder van deze schadelijke stoffen in de lucht verdwijnen. Ieder rookkanaal minder is dus een stap dichter naar een schonere lucht. Daar steekt onze overheid graag een stokje voor.

schoorsteen-verwijderen

Schone Lucht akkoord.

In 2020 is het Schone Lucht akkoord door onze overheid in het leven geroepen en zijn er in beginsel 35 gemeenten aangesloten om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren door het reduceren van de hoeveelheid houtkachels en schoorstenen, evenals rookkanalen.
Inmiddels is het succes van dit beleid gebleken in o.a. Nijmegen en Utrecht, wat ervoor zorgt dat dit initiatief verder uitgerold wordt in Nederland.

Vanaf 1 april 2023 zijn er ruim 100 gemeenten aangesloten bij het Schone Lucht akkoord en wordt er per deze datum een subsidie toegekend aan de deelnemende gemeenten. Per verwijderde schoorsteen of hout- of palletkachel is een subsidie van €1000,- tot €1500,- beschikbaar.

Hoogte van de subsidie voor verwijdering schoorsteen, hout- en/of palletkachel.

Wanneer u voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie kan dit een flinke besparing zijn op de totale kosten voor het laten verwijderen van uw schoorsteen, houtkachel of palletkachel.

Hoeveel bedraagt de subsidie die u kunt ontvangen?

Maximaal krijgt u € 1.500 voor het verwijderen van de kachel of de open haard en voor het verwijderen of onbruikbaar maken van het rookkanaal.

U kunt per adres maximaal voor 1 kachel of open haard een aanvraag doen.

Vrijblijvende offerte?

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor Schone Lucht akkoord subsidie.

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden waaraan u dient te voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie. Allereerst is het goed om uit te zoeken of uw gemeente überhaupt is aangesloten bij het Schone Lucht akkoord. Wanneer dit niet het geval is, is er geen subsidie beschikbaar.

Voorwaarden subsidie vanuit gemeente:

  • U woont in een gemeente die deelneemt aan het Schone Lucht akkoord;
  • Op het moment van de subsidieaanvraag hebt u een werkende schoorsteen, houtkachel of palletkachel;
  • De desbetreffende hout- of palletkachel of schoorsteen is aangesloten op een rookkanaal;
  • Het rookkanaal wordt ook verwijderd of onbruikbaar gemaakt;
  • U bent zelf de enige en rechtmatige eigenaar van de woning of het pand waarin de schoorsteen, de houtkachel of de palletkachel zich bevindt.
Schouw-verwijderen

Aanvragen van de subsidie.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en wilt u graag een aanvraag voor de subsidie indienen? Dit kan gemakkelijk via de website van uw gemeente en met uw DigiD. Zorg ervoor dat uw aanvraag zo volledig mogelijk is en zend hierbij ook belangrijke stukken mee.

Na het aanvragen van de subsidie mag nog niet worden gestart met de sloop van uw schoorsteen of de hout- of palletkachel, omdat de aanvraagprocedure eerst volledig doorlopen en afgerond dient te zijn. Pas na het besluit van uw gemeente op uw aanvraag mogen de werkzaamheden van start gaan.

Welke aanvullende stukken stuur ik mee met mijn aanvraag?

Om uw aanvraag zo volledig mogelijk toe te sturen, is het handig om onderstaande documenten mee te zenden:

  • Een offerte van een professioneel bouwbedrijf voor de kosten van het verwijderen van de open haard, schoorsteen, hout- of palletkachel;
  • Een foto van de schoorsteen, open haard en/of hout- of palletkachel en de omgeving daar omheen. Op deze foto(‘s) dient zichtbaar te zijn dat de haard of kachel nog is aangesloten op het rookkanaal;
  • Een bewijs dat u zelf eigenaar bent van de woning d.m.v. een kopie van de leveringsakte.
    Let op: het overleggen van een hypotheekakte is geen eigendomsbewijs van de woning!

De subsidie kan worden aangevraagd van 1 januari 2023 tot 31 december 2025. Het subsidiebedrag is beperkt en hiervoor geldt op is op.

Na de subsidieaanvraag.

Wanneer uw aanvraag voor de subsidie in goede orde is ontvangen, heeft de gemeente zo’n 13 weken de tijd om te beslissen of een subsidie wordt toegekend, ook wel het verleningsbesluit genoemd. Binnen 6 maanden ná het verleningsbesluit dient het project te worden uitgevoerd en afgerond. Na oplevering van het project zorgt u ervoor dat uw gemeente bewijs ontvangt van de uitgevoerde klus middels foto’s en aanvullend bewijs (bijv. factuur van het bouwbedrijf).

Heeft uw gemeente alles netjes ontvangen en bewijs gezien dat de werkzaamheden verricht zijn? Dan wordt de subsidie aan u overgemaakt.

Hulp aanvraag subsidie verwijderen schoorsteen en hout- of palletkachel.

Wilt u graag uw open haard, schoorsteen, houtkachel of palletkachel laten verwijderen en genieten van deze subsidieregeling, maar vindt u het lastig om dit zelf in orde te maken? Geen punt, onze specialisten helpen u hier graag bij. We komen op locatie de situatie bekijken en vastleggen, helpen u met het doen van de subsidieaanvraag en verzorgen na het verleningsbesluit voor een snelle en professionele uitvoering van de klus. Zo slaat u twee vliegen in één klap!

Meer informatie of telefonisch advies van een professional? Mail ons op het emailadres sloopgigant@gmail.com of vul het contactformulier in op onze contactpagina. Telefonisch contact opnemen mag natuurlijk ook, dit kan op telefoonnummer: 06-40125121.