Bel ons

06 4012 5121

Openingstijden

Maa - Vrij: 09:00 - 18:30

Sloopwerk.

De hoofdactiviteit van sloopbedrijf Sloop Gigant is nog altijd sloopwerk. Natuurlijk komt het voor dat wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren zoals bijvoorbeeld assisteren met het verzamelen en afvoeren van bouw puin maar sloopwerk is en blijft onze corebusiness!

Sloopwerkzaamheden houdt bij ons in dat wij woningen, bedrijfspanden  en ander ontroerend goed slopen. Zelfs voor het slopen van  platte daken kunt u bij ons terecht. Wij kunnen ook, zoals eerder gezegd, ondersteunen met de volgende sloopklussen:

Heeft u een project waarin het van belang is dat er gesloopt wordt, zoals bij een uitbouw of het verbouwen van een bouwval? Dan voert u deze sloopwerkzaamheden waarschijnlijk liever niet zelf uit. Er zijn meerdere redenen waarom u dit niet zelf wilt aanpakken; het moet professioneel gebeuren, het is een risico voor uw veiligheid en het is fysiek een zeer zware klus. Het is dan ook aan te raden een sloopbedrijf in te schakelen. U leest hier meer over sloopwerk.

Inhoudsopgave

Gemiddelde kosten sloopwerk.

De kosten voor sloopwerk kunnen enorm variëren door de verschillende mogelijkheden met betrekking tot slopen en de uiteenlopende variabele kosten. Om u toch enigszins een beeld te geven met welke kosten u rekening dient te houden bij verschillende soorten sloopwerk, hebben we hieronder een overzicht voor u gemaakt:

Soort sloopwerkPrijs*
Draagmuur laten verwijderen€ 2.000 – 5.500
Huis laten strippen€ 7 – 15 per m2
Huis laten slopen€ 35 – 60 per m2
Schoorsteen laten verwijderen€ 1.500 – 5.000
Vloertegels verwijderen€ 15 – 40 per m2
Badkamer laten slopen€ 200 – 900
Keuken laten slopen€ 250 – 800
Sloopwerk kosten

Kosten sloopwerk per m2.

Wat kost sloopwerk per m2? Dit is altijd afhankelijk van verschillende factoren. Helaas zijn veel sloopwerken die uitgevoerd moeten worden, niet hetzelfde. Wij proberen u met wat voorbeelden toch op weg te helpen:

 • Alles kaal maken;
 • Slopen tot aan de muren;
 • Slopen tot aan de fundering;
 • Een compleet gebouw slopen;

Voor elk van de voorbeelden, wordt er een bepaalde kostprijs in rekening gebracht. Vergeet niet dat er ook bijkomende kosten berekend kunnen worden. Wat als er bijvoorbeeld gebruik moet worden gemaakt van kranen en een puincontainer? Dan wordt de huurprijs voor dergelijke machines doorgaans altijd van tevoren in onze offerte aangegeven. Dit is uiteraard een meerprijs.

De prijs die u betaalt voor uw sloopwerken zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo kunt u bijvoorbeeld een draagmuur laten slopen, kunt aan totaalsloop denken of kunt u alleen de muren kaal laten maken. Ook kan de prijs per bedrijf verschillen en betaalt u normaliter meer voor ervaring en certificeringen. In de volgende tabel vindt u een indicatie van de prijzen, inclusief BTW.

Kosten sloopbedrijfPrijs per eenheid
Alles kaal maken€ 7,50 – € 12,50 per m2
Slopen tot aan de muren€ 15 – € 25 per m2
Slopen tot aan de fundering€ 35 – € 40 per m2
Gebouw compleet slopen€ 40 – € 60 per m2
Puincontainer huren€ 25 – € 50 per week

Vrijblijvende offerte?

Prijsbepaling sloopwerk.

Zoals u in bovenstaand schema ziet, zijn de prijzen voor sloopwerk afhankelijk van onder andere het soort sloopwerk wat er moet gebeuren. Het is goed om van tevoren na te denken over de factoren welke invloed hebben op de prijsbepaling van sloopwerk. Over deze prijsbepalende factoren zullen we u hieronder meer uitleggen:

Soort sloopwerkzaamheden

Het soort sloopwerk en de hoeveelheid sloopwerk zijn een onderdeel van de prijsopbouw bij sloopwerkzaamheden. Hoe meer er gesloopt moet worden voor uw project, hoe hoger de prijs zal uitvallen. Dit komt vooral omdat er bij lichte sloopwerkzaamheden minder zwaar materiaal komt kijken (denk aan alleen een sloophamer), dan wanneer er zware sloopwerkzaamheden moeten gebeuren om bijvoorbeeld een heel huis volledig te slopen. Wanneer er zwaar sloopwerk moet worden gedaan, komt daar meestal hulp van machines bij kijken. De huur van deze machines wordt aan u doorberekend en dit kan de prijs per m2 flink opvoeren. We hebben voor u uitgezet welke soorten sloopwerk het meest voorkomen en waar aan gedacht dient te worden per soort sloopwerk:

Licht sloopwerk

Bij licht sloopwerk kunt u denken aan het kaal maken, ook wel “strippen” genoemd, van een woning. Dit houdt in dat de sloper alle kamers kaal maakt, zodat u de huidige indeling zelf opnieuw kunt aankleden. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld tussen de €10,- à €15,- per m2. Houdt hierbij rekening dat de indeling van de woning dus gelijk blijft aan hoe deze was en u dus meestal niet zelf nieuwe kamers of een geheel nieuwe indeling kunt maken. Wanneer u dat wél wilt, komt u uit bij de volgende soort sloopwerk;

Gemiddeld sloopwerk

We noemen dit ook wel “sloopwerk tot aan de muren”, waarmee bedoeld wordt dat de gehele binnen constructie en indeling gesloopt wordt. Alleen de buitenmuren, dus de dragende buiten constructie, blijft in dit geval staan. Van binnen kunt u de woning dus volledig zelf nieuw opbouwen, nieuwe kamers met afmetingen naar uw wens maken e.d.

Gemiddeld sloopwerk kost gemiddeld zo’n € 20,- à € 25,- per m2;

Zwaar sloopwerk

Wilt u alleen de fundering van een bestaande woning laten staan? In zo’n geval spreken we van zwaar sloopwerk. Deze vorm van sloopwerk is niet mogelijk zonder machinale hulp.

Meestal wordt er gekozen voor deze vorm van sloopwerk, wanneer u bijvoorbeeld een bouwval hebt gekocht waarvan de fundering nog in dergelijk goede staat is dat deze kan functioneren als fundering voor uw nieuw te bouwen huis. Bij deze vorm van slopen, kunt u het best rekening houden met een bedrag van €35,- à €45,- per m2.

Compleet sloopwerk

Wanneer de fundering niet meer bruikbaar als basis voor de bouw van uw nieuwe woning of de bestaande fundering past niet bij uw nieuw te bouwen woning, dan kan het zijn dat u ervoor kiest de fundering ook compleet te laten slopen. Dit is het meest zware en intensieve sloopwerk dat er is en hiervoor betaalt u gemiddeld zo tussen de €55 à €60,- per m2.

Er blijft in dit geval dus niets van de bestaande woning over en u gaat zelf de woning vanaf de fundering opnieuw opbouwen.

*Uiteraard is het bij Sloop Gigant ook mogelijk om één of enkele muren te laten slopen. Gezien dit afhankelijk is van het te slopen oppervlak en andere factoren, kunt u voor zo’n project het best een op maat gemaakte offerte opvragen. Zo weet u precies op welke kosten u kunt rekenen.

Puin afvoeren.

Vanzelfsprekend komt er bij het slopen van een woning een hoop puin kijken. Dit puin zal moeten worden verzameld en dit gebeurt meestal met behulp van een container. Er zijn echter veel verschillende soorten en maten containers, waardoor de prijzen hiervoor nogal uiteen lopen. Wanneer u de sloop van uw woning laat verzorgen door een sloopbedrijf, zullen zij de kosten voor de benodigde container verwerken in de totaalprijs. Het kan echter zo zijn dat u goedkoper uit bent wanneer u zélf de benodigde container verzorgt (huurt). De kosten voor het huren van een container verschilt per bedrijf, maar liggen meestal zo tussen de € 200,- en maximaal € 3000,-.

Vergunning verplicht bij sloopwerk?

Voor de meeste sloopwerkzaamheden zal u een vergunning nodig hebben van uw gemeente. Bij sloopwerk waarbij meer dan 10 kuub aan puin vrijkomt, is te alle tijden een vergunning nodig. Houdt hier goed rekening mee, want ieder jaar legt uw gemeente meermaals sloopwerkzaamheden stil, omdat de benodigde vergunning niet aanwezig was. Dit zorgt voor extra vertraging in uw project en daar zit u logischerwijs niet op te wachten. Het aanvragen van een dergelijk soort vergunning, noemt men ook wel een sloopmelding. Deze sloopmelding dient vier weken voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend bij uw gemeente of omgevingsloket. Wanneer uw gemeente of omgevingsloket uw sloopmelding heeft ontvangen, kan het zijn dat u als reactie op uw melding een aantal voorwaarden opgelegd krijgt waaraan de sloopwerkzaamheden moeten voldoen. Deze voorwaarden zijn meestal gericht om overlast en onveilige situaties tijdens de sloop zoveel mogelijk te beperken, u kunt hierbij denken aan:

 • De manier waarop het sloopafval gescheiden dient te worden
 • De manier waarop het sloopbedrijf moet melden wanneer de werkzaamheden zijn afgerond

De Nederlandse Woningwet bepaalt dat het verboden is om te slopen, tenzij je voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening. Slopen zonder een vergunning, is dus zeker niet verstandig.

Vergunning aanvragen? Sloopt Gigant helpt.

Het lijkt misschien een hele klus om een bouwvergunning aan te vragen, maar wanneer u een sloopbedrijf de werkzaamheden laat doen zullen zij meestal voorstellen om het aanvragen van de vergunning voor de sloopwerkzaamheden voor u uit handen te nemen. Dit scheelt u de tijd en moeite die daarmee gepaard gaat en sloopbedrijven hebben vaak al vele malen ervaring met het rond maken van een bouwvergunning. De bouwvergunning kunt u ook zelf aanvragen met het benodigde advies van het sloopbedrijf. Wanneer u zelf de vergunning wilt aanvragen, kunt u dit doen via de website van uw gemeente of via het Omgevingsloket Online.

Een sloopvergunning is sowieso benodigd wanneer:

 • Het een monumentaal pand is;
 • Het pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt;
 • Het vermeld staat in het bestemmingsplan van het pand.

Hoe herkent u een professioneel sloopbedrijf?

Sloopwerk is in tegenstelling tot wat er gedacht wordt geen simpele klus.  Hier komt meer bij kijken. Door de strengere regelgeving en strengere voorwaarden voor het slopen, wordt voor een groot gedeelte de werkwijze bepaald.

Er wordt veel selectiever gewerkt en 80% van het vrijgekomen materiaal wordt opnieuw gebruikt. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is een goede planning en goede organisatie van belang. Hierdoor worden ook de kosten in de hand gehouden, altijd heel belangrijk …zeker voor u als klant.

Sloop Gigant hanteert strenge kwaliteitsmanagementbeleid als het gaat om de veiligheids-, milieu- en organisatorische aspecten van projecten. Veilig en duurzaam ondernemen staan bij ons centraal. Hieronder zullen wij enkele van onze certificaten opsommen:

 • VCA (staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
 • Procescertificaat Asbestverwijdering
 • NEN-EN-ISO 9001:2015
 • BRL SIKB 7000
Sloopwerk door heel Nederland

Welke sloopwerken wij uitvoeren.

Sloop gigant is gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van alle voorkomende sloopprojecten. Sloop Gigant heeft de juiste deskundigheid en ervaring in huis, om de volgende sloopwerken  tot een goed resultaat te brengen:

Totaalsloop

Bij totaalsloop wordt het gehele object gesloopt. Voorafgaande aan het project worden er eerst een aantal procedures doorlopen zoals asbestinventarisatie, bouwstoffenonderzoek en een grondrapportage.

Na het doorlopen van deze procedures wordt er een een plan worden opgemaakt en zal het werk conform dit plan uitgevoerd worden. Het slopen wordt vrijwel geheel met grote machines uitgevoerd waarbij de afvalstoffen gesorteerd worden en afgevoerd worden naar verschillende verwerkers.

Nadat het object gesloopt is zal de werkplek worden geëgaliseerd en zal het werk worden opgeleverd.

Renovatiesloop

Renovatiesloop, hierbij zijn verschillende mogelijkheden, zoals het leegslopen van een pand of een gevel verwijderen. Deze vormen van slopen noemen wij renovatiesloop waarbij doorgaans de dragende gedeelten van een gebouw gespaard blijven. De werkzaamheden worden voornamelijk met de hand of klein gereedschap uitgevoerd.

Onze uitgebreide ervaring in uitvoering van complexe renovatie-sloopwerken wordt bevestigd doordat wij veelvuldig worden geselecteerd, voor uitvoering van renovatie-sloopwerkzaamheden. Ook hebben wij ervaring in uitvoering van omvangrijk sloopwerk in kantoorcomplexen in handen van de gemeente.

Constructiesloop en demontage

Naast totaal- en renovatiesloop doen wij ook aan constructiesloop. Hierbij gaat het veelal om verscheidende staalconstructies. Door ons aanbod in personeel en materieel zijn wij in staat om elke mogelijke constructie te kunnen slopen dan wel demonteren. Na het slopen of demonteren dragen wij ook zorg voor het afvoeren van de vrijgekomen stoffen en vrijgekomen puin.

Wij zijn een full-service sloopbedrijf en wij zijn in staat om al uw sloopwerkzaamheden te verrichten.

Sloopwerk

Sloopwerk laten uitvoeren door Sloop Gigant.

Slopen: een structuur ontmantelen, afbreken. Dat kan natuurlijk niet gedaan worden zonder na te denken. De toegenomen wet- en regelgeving stelt hoge eisen aan het professionele niveau van de Nederlandse sloopbedrijven. Factoren als milieuwetgeving, veiligheid, gespecialiseerd personeel en materieel hebben van sloopwerk en demontage-werkzaamheden een inhoudelijk specialisme gemaakt. Sloop Gigant heeft een landelijke dekking en werkt door heel Nederland voor hetzelfde tarief. Wij beschikken over een modern en goed uitgerust machinepark. Met deze moderne apparatuur, leveren onze erkende slopers hoogwaardig sloopwerk met zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden.

Wij hebben inmiddels 23 jaar ervaring met sloopwerken en zijn dan ook uitgegroeid tot een landelijk sloopbedrijf. Kunnen wij de zorgen met betrekking tot het sloopwerk voor u uit handen nemen? Vraag dan een offerte aan via ons contactformulier middels de knop contact, stuur ons een email naar sloopgigant@gmail.com of neem telefonisch contact op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 06-40125121.