Bel ons

06 4012 5121

Openingstijden

Maa - Vrij: 09:00 - 18:30

Asbest herkennen.

Asbest was in de jaren ’80 een veelgebruikt middel in de (woning)bouw. Toen in de loop de jaren bleek dat asbest ernstige schade aan de gezondheid kan aanbrengen, is er in het jaar 1994 een verbod doorgevoerd op asbest. Maar wat is asbest, hoe herkent u het en belangrijker: hoe zorgt u ervoor dat het asbest zorgvuldig wordt verwijderd en uw gezondheid geen gevaar meer loopt? De specialisten van Sloop Gigant geven u meer informatie over asbest en beantwoorden de meest gestelde vragen met betrekking tot asbest op deze pagina.

Inhoudsopgave

Wat is asbest?

De naam “asbest” is eigenlijk een verzamelnaam voor zes verschillende mineralen die in de natuur voorkomen. De mineralen die vallen onder de noemer asbest bestaan uit vezels. Deze vezels werden vroeger verwerkt in verschillende bouwmaterialen zoals cement, golfplaten, kunststof en lijm. Hier werd voor gekozen, omdat asbest toentertijd werd gezien als sterk, brandwerend en voordelig.

Maar juist deze vezels vormen een gevaar voor de gezondheid wanneer deze loskomen, omdat asbestvezels kankerverwekkend zijn. Dit kan gebeuren door slijtage, weersomstandigheden (daken en muren) of bewerking d.m.v. zagen, snijden, timmeren e.d. Wanneer deze vezels loskomen en ingeademd worden, kan dit ernstige gezondheidsschade als gevolg hebben.

asbest-laten-verwijderen

Bouwjaar van uw woning en asbest.

Tot 1994 was het gebruik van asbest een voor de hand liggende keuze, omdat het een grondstof is die werd gezien als goedkoop, brandwerend én sterk is. Toen wist men nog niet wat wij nu weten. Het kan dus zijn dat uw woning asbest bevat wanneer deze gebouwd is vóór 1994. Losse asbestproducten, zoals vloerzeil, waren al verboden vanaf het jaar 1983.

Asbest binnen en buiten uw woning.

Wanneer uw woning is gebouwd vóór het jaar 1994 kan er op verschillende plekken in uw woning asbest verwerkt zijn. Asbest werd voor allerlei toepassingen en bouwmaterialen gebruikt, daarom is het goed om te weten op welke plekken u binnen én buiten uw woning asbest kunt tegenkomen.

De meest voorkomende toepassingen van asbest aan de buitenzijde van uw woning of pand per ruimte of toepassing:

Gedeelte buitenzijde woning of pandMogelijke vormen van aanwezigheid asbest
Schoorsteen
 • Asbestcement in de buis en kap
Dak, dakkapel of dakraam
 • Asbestcement spouw- en kozijnbekleding/gevelpaneel
 • Asbesthoudende dakbeschot
 • Asbesthoudende bitumineuze dakbedekking
 • Asbesthoudende dakleien
 • Asbesthoudende kit tussen kozijnen en muur
 • Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen
 • Afdichting (metselwerk, voegen, sponningen, kozijnen)
Regenpijp en dakgoot
 • Asbestcement buis
 • Asbestcement vlakke plaat/bekleding
Gevelbekleding
 • Gevelpaneel en kozijn bekleding
 • Spouwbekleding
 • Asbesthoudende kit (vulmiddel) tussen kozijn en muur en in voeg
 • Asbesthoudende lijmen
 • Asbesthoudende structuurverf
 • Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen
 • Asbestvezels als wapening in kunststoffen
 • Afdichting metselwerk, voegen, sponningen, kozijnen
Schuur dak
 • Asbestcement vlakke platen
 • Asbestcementgolfplaat
 • Asbesthoudende bitumineuze dakbedekking
 • Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen
Balkonscherm / privacy schermen tussen balkon
 • Asbestcement vlakke paneel, spouw- en kozijnbekleding

De meest voorkomende toepassingen van asbest aan de binnenzijde van uw woning of pand per ruimte of toepassing:

Binnenkant woning of pandMogelijke vormen van aanwezigheid asbest
Vloerzeil of vloertegels
 • Asbesthoudende vinyltegels
 • Asbesthoudende lijm
 • Vloerzeil met onderlaag van asbesthoudend papier
 • Ondervloerplaten van asbesthoudend karton
Vensterbank en aftimmering onder kozijn
 • Vensterbank van asbesthoudend kunstmarmer
 • Aftimmering van asbesthoudend cement, vezelplaat of karton
 • Aftimmering achter radiator
Cv-ketel, boilers, geisers en andere installaties
 • Asbesthoudende plaat onder CV, gips of cement
 • Pakkingen, afdichtkoord
 • Afvoerbuis (riool, ventilatie) van asbestcement
 • Isolatie rond afvoerbuis – asbesthoudend gips, cement, vezelplaat of karton
Meterkast
 • Aftimmering meterkast
 • Bekleding deur en bovenlicht met asbesthoudend karton, vezelplaat of cement
 • Afdekplaat kruipruimte luik van asbestcement
Tussenwand, verlaagd plafond, aftimmering zolder
 • Systeemwanden met asbesthoudend cement
 • Aftimmering en bekleding met asbesthoudend cement, vezelplaat of karton
Stortbak toilet en riolering
 • Afdekplaat asbestcement op stortbak
 • Riolering, standleiding van asbesthoudend cement
 • Ventilatiekanaal van asbesthoudend cement
Afvoerpijp
 • Afvoerkanaal van asbesthoudend cement
 • Aftimmering rondom dakdoorvoer asbesthoudend cement, karton of vezelplaat.

Verschillende soorten asbest.

Asbesthoudende materialen zijn te onderscheiden in twee subgroepen, namelijk hechtgebonden asbest en losgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest in materialen herkennen

In het geval van hechtgebonden asbest in materialen is het gevaar niet zo groot. Zoals het woord al zegt, zijn de asbestvezels hecht verwerkt in het materiaal en kunnen deze vezels niet zomaar los komen. Enkele voorbeelden waarin hechtgebonden asbest verwerkt kan zijn, zijn cement, lijm of kunststof.

Losgebonden asbest in materialen herkennen

De meest gevaarlijke vorm van asbest is losgebonden asbest. Dit is los verwerkte asbest in andere materialen is zachter, zit niet vast aan het materiaal en brokkelt daardoor makkelijker af. Vezels komen dus gemakkelijker vrij en verhogen het risico op gezondheidsproblemen.

Asbestinventarisatie door een professioneel bedrijf.

Natuurlijk vind u het belangrijk om u in een gezonde omgeving te begeven. We zien daarom een toename op het aantal asbestinventarisaties om de aanwezigheid van asbest in woningen of kantoorpanden uit te sluiten of juist professioneel aan te laten tonen. Zo weet u of er asbest in uw woning of pand zit en hoe de asbestsanering voor uw pand eruit komt te zien.

Asbestinventarisatie door een professioneel asbestbedrijf

Het onderzoek naar asbest om een professionele asbestinventarisatie uit te brengen mag alleen worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Hiermee bedoelen we dat Sloop Gigant deze asbestinventarisatie niet zelf mag uitvoeren. Bedrijven die asbest verwijderen, mogen de inventarisatie vooraf niet zelf uitvoeren. Net zoals een inventarisatiebedrijf de asbestverwijdering niet mag verzorgen. Dit is wettelijk zo bepaald. Sloop Gigant werkt nauw samen met een onafhankelijk asbestinventarisatiebedrijf, zodat dit goed en tijdig geregeld kan worden. Het daadwerkelijke onderzoek vindt gemiddeld plaats in zo’n twee uur tijd, afhankelijk van de omvang van de woning of het pand.

De resultaten van de asbestinventarisatie

Afhankelijk van omstandigheden streeft het asbestinventarisatiebedrijf waarmee wij samenwerken ernaar u binnen twee weken, 14 dagen, te voorzien van een inventarisatierapport. Wanneer dit niet haalbaar is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

De geldigheid van een asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatierapport via de onafhankelijke partij met wie Sloop Gigant samenwerkt, is 36 maanden geldig. Dit is drie jaar na afgifte van het rapport.

Zelf asbest herkennen.

Laten we beginnen met het feit dat de vaklieden van Sloop Gigant u absoluut afraden om een asbestinventarisatie zelf uit te voeren. Naast de grote gezondheidsrisico’s door de losvliegende vezels is het gevaarlijk vanwege de plaatsen waar het asbest zich kan bevinden in het pand.

Wilt u toch zelf een poging wagen om te achterhalen of er asbest in uw pand zit? Neem dan onderstaande handvatten mee:

 • Bekijk het productiejaar van de verdachte materialen:
  Een productie tussen 1945 en 2001 bevat meestal asbest.
 • Bekijk de textuur van de verdachte materialen:
  Materialen met asbest zijn te herkennen aan een gewafelde structuur in de vorm van een honinggraat. Asbestcementen hebben vaak herkenbare witte asbestbloemen verspreid over het oppervlak.
 • Bekijk de reactie op vuur:
  Zoek een hoekje of plekje gebroken materiaal waarbij de vezels goed blootliggen. Stel de vezels bloot aan vuur en bekijk de reactie. Gloeien de vezels, maar worden deze niet vernietigd door het vuur? Dan is de kans groot dat het asbest is.

Zelf asbest herkennen in golfplaten.

Waar u in de meeste materialen het herkennen van asbest dus beter kunt overlaten aan ervaren professionals, kunt u dit bij golfplaten wel makkelijk zelf controleren. Op de één-na-laatste golfplaat staan namelijk letters. Deze letters kunt u controleren met onderstaande handvatten:

GolfplatenLettercombinatie op golfplaten
Golfplaten met asbestAT, NF, CAF
Golfplaten zonder asbestNT, AF, AFM, NA, AP, AV

Golfplaten met de volgende letters bevatten geen asbest:

NT: New Technology
AF: Asbestos Free
AFM: Asbestos Free Material
NA: Non Asbestos
AP: Amiante Pas
AV: Asbest Vrij

Golfplaten met de volgende letters bevatten wel asbest:

AT: Asbestos Technology
NF: Non Friable (hechtgebonden)
CAF: Compressed Asbestos Fibres

Vrijblijvende offerte?

Asbest herkennen in vloerbedekking.

Vanwege de positieve eigenschappen van asbest is het vroeger op veel manieren verwerkt. Niet alleen in bouwmateriaal, maar ook bij verschillende wijzen van afwerking. Vloerbedekking is er hier onder andere één van. Asbest in vloerbedekking is te herkennen aan een grijzige, soms ietwat groenige kleur. De onderkant van de vloerbedekking oogt als karton of dik papier. Asbest komt voornamelijk vaak voor in vloerzeil (vinyl vloerbedekking).

asbest-verwijderen

Asbest herkennen in plafond.

Asbesthoudende plafondplaten zien we veel in woningen die vóór 1980 gebouwd zijn. Plafondplaten met asbest zijn te herkennen aan de kleur en structuur. Het gaat om een combinatie van een lichtbruine tot gele kleur en een korrelige of vezelige structuur. In de meeste gevallen bevatten plafondplaten met een combinatie van deze kenmerken asbest.

Asbest herkennen in isolatiemateriaal.

Één van de positieve eigenschappen van asbest is het isolatievermogen. Asbest is daarom in veel isolatiematerialen toepast, denk hierbij aan plafonds, daken en rondom warme leidingen. Asbesthoudende materialen zijn namelijk hittebestendig en daarom werd dit gezien als het ideale materieel. Inmiddels weten we natuurlijk beter, maar tot 1993 was dit nog niet bekend.

Het herkennen van asbesthoudende isolatie is erg moeilijk. Het is vrijwel niet te onderscheiden van niet-asbesthoudende isolatie. Asbestisolatie werd het meest toegepast bij het dakbeschot, brandwerende deuren en platen en bij verwarmingsketels- en leidingen.

Asbestsanering door Sloop Gigant.

Bij asbestsanering is het van belang dat er door een onafhankelijke partij een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld alvorens de saneringswerkzaamheden mogen starten. Sloop Gigant werkt nauw samen met een onafhankelijk asbestinventarisatiebedrijf welke de inventarisatie meestal binnen 14 dagen kan uitvoeren. Nadat de specialisten van Sloop Gigant het inventarisatierapport hebben ontvangen, nemen we contact met u op voor het inplannen van een afspraak. Deze afspraak bestaat uit het inmeten van de werkzaamheden en deze verwerken in uw dossier, maar natuurlijk ook uit goed overleg met u over de sanering. We nemen hierin alles mee, denk ook aan de constructie van uw woning en het eventueel vervangen van extra materialen.

Wanneer alles is besproken en verwerkt, zullen we u voorzien van een gratis en vrijblijvende offerte om de asbestsanering uit te kunnen voeren.

Verwijdering-asbestplaten

Stappenplan asbestsanering Sloop Gigant.

Asbestsanering houdt eigenlijk in “het verwijderen van asbesthoudende materialen”. Sloop Gigant werkt met allround professionals die naast het verwijderen van het asbest óók direct de renovatie van het dak of de muur voor u kunnen verzorgen. Zo houdt u alle werkzaamheden onder één dak en dat is wel zo makkelijk!

Veelvoorkomende projecten zijn saneren van asbest daken. Dit loopt uiteen van een schuur dak tot het complete dak van een fabriekshal. Ongeacht de omvang van uw klus, Sloop Gigant zorgt voor een vakkundige en veilige asbestsanering. Om u inzicht te geven in onze werkwijze, hebben we als voorbeeld het stappenplan bij het vervangen van een asbest dak voor u uitgeschreven.

Stappenplan bij het vervangen van een asbest dak

De ervaren vaklieden van Sloop Gigant werken volgens een vast stappenplan om de asbestsanering veilig en vloeiend te laten verlopen:

Stap 1: Offerte

We maken een offerte voor u op zodat alle werkzaamheden en bijbehorende kosten voor u duidelijk zijn. Na akkoord op onze offerte plannen we uw project in.

Stap 2: Start van de sanering

De start van de werkzaamheden wordt zorgvuldig voorbereid en we maken voor u een melding bij de gemeente m.b.t. de asbestsanering.

Stap 3: Voorbereidingsmap

De voorbereidingsmap wordt netjes compleet gemaakt en 48 uur voor de aanvang van de werkzaamheden melden we dit bij de gemeente. De werkplaats wordt afgezet met gele linten, zodat voor iedereen duidelijk is dat de werkplaats niet meer betreden mag worden door derden.

Stap 4: Asbestsanering

Het asbest wordt uiterst zorgvuldig, vakkundig en veilig verwijderd door te voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Stap 5: Controle

Nadat het asbest verwijderd is, wordt dit gecontroleerd door een controleur. Pas wanneer alles akkoord bevonden is door de controleur, wordt het gebied vrijgegeven.

Stap 6: Montage

Onze specialisten zorgen voor een vakkundige montage van het nieuwe dak of alternatieve materiaal.

Stap 7: Puinafvoer

Het asbesthoudende puin wordt door onze specialisten afgevoerd naar de daarvoor bestemde stortplaats. Ook het overige vrijgekomen puin wordt door ons verzameld en indien gewenst voor u afgevoerd.

Nieuw dak laten plaatsen na asbestsanering

Tijdens het verwijderen van uw asbest dak hebben wij voor u verzorgd dat de nieuwe dakpanelen reeds geleverd zijn. Zo is alles aanwezig om uw nieuwe dak snel te kunnen plaatsen. Om een dak professioneel te kunnen plaatsen is Sloop Gigant in het bezit van eigen materieel om alles te verzorgen, denk aan hoogwerkers, (toren)kranen, vrachtwagens en verreikers. Omdat we alle benodigde materialen in eigen bezit hebben kunnen we uw nieuwe dak nauwkeurig en snel plaatsen!

Tijdsindicatie monteren nieuw dak

De montagetijd kan enorm variëren en is voornamelijk afhankelijk van de oppervlakte van het te vervangen dak. Wel kunnen we een inschatting geven van de duur. We proberen in één dag gemiddeld 1000 m² dak te monteren.

Vergunning verplicht bij asbest verwijderen?

Om asbest te verwijderen of te laten verwijderen is het meestal van belang een tweetal vergunningen aan te vragen bij uw gemeente, namelijk:

 • Sloopvergunning;
 • Vergunning m.b.t. verwijderen asbest.

Om te achterhalen of het in uw situatie nodig is om bovenstaande vergunningen aan te vragen, raden we u aan de website van het omgevingsloket te bezoeken. Doorloop de vergunningencheck en krijg zo snel duidelijkheid. De vereiste vergunningsaanvragen kunnen de specialisten van Sloop Gigant eenvoudig van u overnemen, zodat u hier geen omkijken naar hebt. Service staat bij ons voorop!

Asbest golfplaten verwijderen

Vergunning verplicht bij asbest verwijderen?

Het is lastig om een specifieke indicatie te geven van de kosten voor het verwijderen van asbest, omdat dit voornamelijk afhankelijk is van de te verwijderen oppervlakte en de hoeveelheid te verwijderen asbest. We maken daarom liever een berekening op maat in de vorm van een vrijblijvende offerte. Zo weet u exact welke kosten er gepaard gaan met het verwijderen van het asbest in uw woning of pand.

Kosten asbest verwijderen per m²

De gemiddelde kosten, uitgaande van een normaal golfplaten dak, bedragen gemiddeld tussen de €6,- en €10,- per vierkante meter (m²). Vraag voor meer duidelijkheid een vrijblijvende offerte aan.

Vrijblijvende offerte aanvragen.

Het verwijderen van asbest is een gevaarlijke klus. De professionals van Sloop Gigant hebben veel ervaring in asbestsaneringen en renoverende werkzaamheden. We werken secuur en met beleid om veiligheid te waarborgen. Een professionele asbestsanering met een hoogstaande service en garantie na de werkzaamheden, daarom kiest u voor Sloop Gigant.

Wilt u meer informatie of een gratis en vrijblijvende offerte ontvangen? Vul ons contactformulier in op deze website, bel ons op 06-40125121 of stuur een e-mail aan info@sloop-gigant.nl.

Waarom Sloop Gigant?

Proces offerteaanvraag

 1. Uw beschrijft uw project zo gedetailleerd mogelijk
 2. Onze erkende specialist bekijkt uw aanvraag
 3. U ontvangt binnen 24 uur een offerte op maat