Totaalsloop.

Bent u op zoek naar een professioneel en ervaren bedrijf voor de renovatiesloop of totaalsloop van uw woning, kantoorpand of welk soort gebouw dan ook? Zoek niet verder, want bij Sloop Gigant bent u aan het juiste adres. Wij voeren uw project uit met de grootst mogelijke zorg en we nemen stap voor stap alle werkzaamheden uit uw handen, zodat u zeker weet dat het project goed en professioneel plaatsvindt. Op deze pagina leest u meer over renovatie- en totaalsloop via Sloop Gigant.

Het vrijgekomen materiaal kunnen wij direct ter plaatse hergebruiken of we verwerken het tot een nieuwe grondstof. Denkt u hierbij aan materiaal voor de aanleg van wegen of nieuwbouw.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de wijze van slopen bij totaalsloop, inzet van materieel en hoe u op de hoogte kan worden gebracht van de de hiermee samenhangende kosten.

Inhoudsopgave

Totaalsloop: veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

We komen het steeds vaker tegen. Regelmatig worden kantoren en complete woonwijken vervangen door nieuwbouw. Net na de oorlog werd er volop gebouwd. Maar alle gebouwen die destijds gebouwd zijn voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen.

Daarom worden wij, als er besloten wordt tot vervanging over te gaan, ingehuurd voor de totaalsloop hiervan. Uiteraard komt hier nogal wat bij kijken. De communicatie en werkafspraken met de opdrachtgever zijn van groot belang.

Namens de opdrachtgever staan wij in contact met de omliggende bedrijven, omwonenden en de gemeente. In de loop van de jaren hebben wij specifieke sloopmethoden ontwikkeld. Ons speciaal ontworpen materieel en de inzet van onze vakmensen dragen er zorg voor dat wij tegen een concurrerende prijs een totaalsloop kunnen verzorgen.

Veiligheid, duurzaamheid en communicatie staat bij ons hoog aangeschreven.

Totaalsloop circulair slopen

Gecertificeerd sloopbedrijf voor uw renovatie- en totaalsloop.

De medewerkers van Sloop Gigant zijn ruim opgeleid en ervaren om uw renovatie- en/of totaalsloopproject uit uw handen te nemen. Wij ontzorgen u in dit project en we regelen dat alles met de grootst mogelijke zorg wordt aangepakt.

Daarnaast is Sloop Gigant in het bezit van keurmerken en de juiste certificering, zodat u zeker weet dat wij de best mogelijke dienstverlening verrichten en u vanaf dag één vertrouwen in ons kunt hebben.

Werkwijze totaalsloop.

Bij een totaalsloop project inventariseren wij als eerste stap of er asbest in het gebouw of in de grond aanwezig is. Wanneer dit zo is, verwijderen we dit als eerst. Wanneer het asbest is verwijderd of op voorhand al niet aanwezig was, maken wij een materialenscan van het gebouw. Zo kijken wij, uiteraard samen met u als eigenaar, of er materialen zijn die hergebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vloerbedekking, laminaat, tegels, kranen en wasbakken, plafonds e.d.

Alle herbruikbare materialen zullen wij met uiterste zorgvuldigheid verwijderen, zodat deze materialen in tact blijven en deze hergebruikt kunnen worden in uw nieuw te bouwen woning, kantoorpand of gebouw.

Wanneer de ruimte volledig leeg is zal de totaalsloop van start gaan met de daarvoor benodigde machinale hulpmiddelen.

Vrijblijvende offerte?

In verbinding met de omgeving.

In communicatie blijven met de directe omgeving is het belangrijkste bij totaalsloop. Zo weet iedereen tijdens het proces waar hij/zij aan toe is. Vandaar dat wij zowel voor, tijdens als na een sloopproject met alle betrokkenen in gesprek blijven namens u als opdrachtgever.

Dus heeft u een schuur, woning, een kantoorgebouw, winkel of fabrieklocatie die gesloopt moet worden om plaats voor nieuwbouw te maken? Wij nemen het hele proces voor u waar, vanaf de voorbereiding en melding tot het bouwrijp opleveren van het terrein.

Ook dragen wij de zorg voor;

 • Recycling van materialen.
 • Asbest laten verwijderen– en bodemsanering.
 • Flora- en fauna onderzoek.

Specialistische sloop.

Ook zijn wij gespecialiseerd in de sloop van auto-, spoor- en/of waterwegen. Alle klussen voeren wij professioneel, veilig en op tijd uit tegen concurrerende prijzen. Of het nu gaat om de sloop van een viaduct of een brug, wij voeren de klus soepel, veilig en op tijd uit.

Met ons moderne materieel kunnen wij zelfs onder water slopen. Ook grondwerken en saneringen nemen we graag voor onze rekening. Wij beschikken natuurlijk over de daarvoor benodigde materialen (bijvoorbeeld zand en granulaat).

Civiele werken.

Het slopen van civiele werken als viaducten, bruggen en windmolens, is van grote invloed op de omgeving. Omleidingen en files, u wenst vanzelfsprekend een zo kort mogelijke doorlooptijd. Dit heeft uiteraard ook voor ons de hoogste prioriteit.

Al onze inspanningen zijn erop gericht de doorlooptijd te minimaliseren. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen de uitvoerende partijen. Wij zijn in staat uw sloopproject niet alleen efficiënt maar ook effectief uit te voeren door;

 • Onze duidelijke werkafspraken.
 • Onze jarenlange ervaring.
 • De professionele slopers die bij ons al jaren in dienst zijn.
 • Flexibiliteit in werktijden.
 • Beschikking hebben over sloopgereedschap in de meest brede zin van het woord.
 • Onze passie voor het vak.

Sloopwerken.

Voor al uw sloopopdrachten staan wij in de startblokken. Op zoek naar een bedrijf die alle kennis bezit over sloopwerk? Stopt u maar met zoeken. De Sloop-Gigant pakt iedere sloopklus door heel Nederland aan zoals in Amsterdam en Rotterdam.

Ook kunt u ons, inschakelen voor grondwerk, betonboringen en zelfs het leegruimen van woningen en bedrijven. Hier op onze website kunt u lezen wat wij allemaal voor u kunnen betekenen. Met foto’s ondersteunen wij onze werkzaamheden zodat u een goede indruk krijgt.

Sloopofferte aanvragen.

De meest simpele en snelle manier om een indicatie van de sloopkosten te krijgen voor een totaalsloop is door een sloopofferte aan te vragen. U kunt gebruik maken van ons online offerte formulier. Na het invullen van uw persoonlijke gegevens omschrijft u uw sloopopdracht.

Voor ons is het belangrijk om te weten hoe groot het te slopen object is, uit welk materiaal het bestaat en wanneer u aan deze klus wenst te gaan starten. Hoe meer informatie u ons geeft des te makkelijker is het voor ons om een prijs af te geven.

Vraagt u ook vooral meerdere offertes bij sloopbedrijven aan. Een offerte is het eerste dat u ontvangt en geeft een goed beeld van het betreffende bedrijf.

Let u op zaken als;

 • Transparantie van de offerte.
 • In- of ex de btw?
 • Wel of geen garantie?
 • Prijs?
 • Is de gewenste startdatum haalbaar?
 • Is het afvoeren van het puin bij de prijs inbegrepen?

Overigens is het aanvragen van een offerte bij ons gratis en vrijblijvend en binnen 2 dagen heeft u onze offerte in huis.